NEI BANNENR-21

Litium Batareya Konveyeri

yeni enerji sənayesi

Litium Batareya Konveyer Xətti Yeni Enerji Sənayesi Transmissiya Avadanlığı

CSTRANS litium akkumulyator sənayesi üçün çevik çatdırılma xətləri layihələndirir və istehsal edir ki, bu da təkcə əmək xərclərinə qənaət etmir, həm də istehsalın səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır və personal risklərini azaldır.
Çevik zəncirli konveyer xətti əsas mövqe tutmuş və bütün istehsal prosesində tam konveyer sistemi kimi çıxış etmişdir.

Müəssisələr üçün çevik konveyer xəttinin avtomatlaşdırılması sistemi daha yüksək faydalar yarada bilər və aşağıdakılarda aşkar rol oynayır:
(1) İstehsal prosesinin təhlükəsizliyinin artırılması;
(2) İstehsalın səmərəliliyinin artırılması;
(3) Məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması;
(4) İstehsal prosesində xammal və enerji sərfinin azaldılması.