NEI BANNENR-21

Təkər Sənayesi

avtomobil sənayesi (

Təkər Sənayesi

CSTRANS avtomobil sənayesində rəğbətlə qarşılanır, biz avtomobil sənayesi üçün ağıllı nəqliyyat həlləri təqdim etməyə davam edirik, fabrik istehsalının səmərəliliyini təmin edir və fabrik əməliyyat xərclərini azaldır.Uzun müddətdir ki, CSTRANS konveyer avadanlığı həlləri spiral konveyer kəməri, kəmər konveyer xətti, diyircəkli konveyer xətti kimi ənənəvi tətbiq sahələrində şin emalı müəssisələrinin istehsal xəttinin səmərəliliyini artırmışdır.